We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


ESTA Application Steps

O Žadateli


*Povinný text


     

Otevřeno Passport:
Najděte své příjmení. V případě, že Vaše příjmení obsahuje neanglické znaky, podívejte se na dolní část stránky s fotografií a napište své příjmení tak, jak je vytištěno mezi dvojitými šipkami (>> PŘÍJMENÍ >>). Můžete nám také zaslat emailem naskenovanou kopii stránky s fotografií ve Vašem pasu, pokud byste chtěli, abychom ověřili pravopis Vašeho jména.
Emailová adresa našeho zákaznického servisu je: info@estaservices.org.

 

     

Otevřeno Passport:
Uveďte svá KŘESTNÍ JMÉNA (křestní a prostřední jméno). Pokud Vaše křestní jméno (jména) obsahuje neanglické znaky, podívejte se na spodní část stránky s fotografií v pase a napište Vaše jméno tak, jak je uvedeno mezi šipkami (>>KŘESTNÍ>>JMÉNA>>). Můžete nám také emailem poslat naskenovanou foto stránku Vašeho pasu, pokud chcete, abychom ověřili správnost Vašeho jména. E-mailová adresa našeho zákaznického servisu je: info@estaservices.org.

 

 

 

 

 

     

Na tuto emailovou adresu zašleme ESTA (Cestovní povolení)

 

     

Tato emailová adresa se musí shodovat s emailovou adresou uvedenou výše. Je to pro ujištění, že zašleme Cestovní povolení na tu správnou adresu.

 

 

 

 

Cestovní Pas


     

Vyberte zemi, která vydala Váš pas.

 

     

Otevřete pas a najděte datum vydání.

 

     

Otevřete pas a najděte datum platnosti.

 

     

Vaše číslo pasu je uvedeno v pravém horním rohu stránky s fotografií ve Vašem pasu. Můžete si ověřit své číslo pasu v levém dolním rohu na stejné stránce. Čísla se budou shodovat.

Poznámka:
• Kód země v pasu NENÍ součástí čísla Vašeho pasu
• Zřetelně rozlišujte písmeni I a číslo 1, písmeno O a číslo 0
• Některá čísla cestovního pasu obsahují pouze číslice, zatímco jiná zahrnují kombinaci
• Vaše číslo pasu je dlouhé 7 až 11 znaků.

 

     

Vyberte zemi, jíž jste občanem.

 

Vaše rodné číslo najdete na Vašem občanském průkazu nebo jiném dokladu. Rodné číslo musí odpovídat zemi, ve které byl vydán pas, který používáte pro žádost ESTA.

Identifikační číslo najdete ve svém cestovním pasu, pokud je vydáno jednou z těchto zemí: Brunej, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea a Tchaj-wan.

     

Vaše rodné číslo může nebo nemusí být ve vašem pasu. Zadejte UNKNOWN, pokud si nejste jistí.

Poznámka:
• Rodné číslo musí odpovídat zemi, která vydala pas, který používáte pro tuto žádost ESTA.
• Pokud rodné číslo není uvedeno ve vašem cestovním pasu, jistě ho najdete na jiném dokladu totožnosti.
• Rodné číslo vám bylo přiděleno při narození nebo při získání občanství.
• Mějte na paměti, že vaše země může být v procesu digitalizace registru rodných čísel.

 

 

“GLOBAL ENTRY” ČLENSTVÍ


     

Členství v programu „Global Entry“ je zvlášť a není vyžadováno pro žádost o cestovní povolení. Pokud nejste členem, zvolte možnost „Ne“.

 

     

9-místné členské číslo najdete na rubu karty „Global Entry“.

 

 

POTVRĎTE PROSÍM ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ POVINNÁ PROHLÁŠENÍ:


     

A: Choroby
• Vřed
• Kapavka
• Inguinální granulom
• Lepra, infekční
• Lymphogranuloma venereum
• Syfilis, infekční faze
• Aktivní tuberkulóza

Uživatelé drog a osoby závislé na drogách
Podle zákonů USA nelze povolit vstup uživatelům drog a osobám drogově závislým.
Pro další informace viz § 212(a)(1)(A) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) a odpovídajících předpisů Federálního zákoníku.
Přečtěte si více zde.

 


     

B: Osoby vyšetřované a odsouzené
Týká se trestných činů zahrnujících morální prohřešky. Takové trestné činy obecně zahrnují chování, které je ve své podstatě odporné nebo zvrácené a v rozporu s přijatými pravidly morálky a povinnostmi a závazky k osobám nebo společnosti obecně. Faktory jako věk pachatele nebo datum spáchání trestného činu mohou ovlivnit, zda se trestný čin považuje za trestný čin zahrnující morální prohřešek pro účely zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti.

 


     

C: Se vztahem k drogám
Pro další informace viz § 212(a)(2) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, § 1182(a)(2), § 101(a)(43) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, 8 U.S.C. § 1101(a)(43) a odpovídajících předpisů Federálního zákoníku.

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


Zpracováváme, prosíme vyčkejte...