We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


ESTA Application Steps

Reisija Info


*Kohustuslik tekst


     

Avage pass:
Leidke üles oma PEREKONNANIMI. Kui teie perekonnanimes esineb inglise keelele mitteomaseid tähemärke, kirjutage nimi sellisel kujul nagu te seda näete fotoga lehe allservas nurkjutumärkide vahel (>>PEREKONNANIMI>>). Kui te soovite, et me teie nime õigekirja kontrolliksime, võite meile e-postiga saata skaneeritud koopia oma passi fotoga leheküljest.
Meie klienditeeninduse e-posti aadress on: info@estaservices.org.

 

     

Avage pass:
Leidke oma EESNIMED (eesnimi ja teine eesnimi). Kui teie eesnimi sisaldab tähemärke, mida inglise tähestikus ei leidu, vaadake, kuidas on teie eesnimed trükitud nurksulgudes teie passi fotoga lehekülje allosas (>>EES>>NIMED>>). Kui soovite, et me teie nime õigekirjutust kontrolliksime, võite saata meile e-postiga teie passi fotoga lehekülje skanneeritud koopia. Meie klienditeeniniduse e-posti aadress on info@estaservices.org.

 

 

 

 

 

     

Me saadame ESTA (reisiloa) sellele e-posti aadressile.

 

     

See e-posti aadress peab olema identne ülaloleva e-posti aadressiga. Kontrollime aadressi, et olla kindlad, et saadame reisiloa õigele e-posti aadressile.

 

 

 

 

Passiandmed


     

Valige teile passi väljastanud riik.

 

     

Avage pass ja leidke sealt passi väljastamise kuupäev.

 

     

Avage pass ja leidke sealt passi aegumise kuupäev.

 

     

Teie passi number on trükitud passi fotoga lehekülje ülemisse paremasse nurka. Võite kontrollida oma passi numbrit võrreldes eelpoolnimetatut numbrit sama lehekülje vasakus alumises nurgas oleva numbriga. Numbrid ühtivad.

Märkus:
• Riigi kood pole osa passi numbrist
• Eristage selgelt tähte I numbrist 1 ja tähte O numbrist 0
• Mõned passinumbrid koosnevad vaid numbritest, teised numbrite ja tähtede kombinatsioonist
• Teie passi number koosneb 7-11 tähemärgist.

 

     

Valige riik, mille kodanik te olete.

 

Oma isikukoodi leiate ID-kaardilt või passist. Isikukood peab vastama ESTA avalduse täitmisel kasutatava passi väljastanud riigile.

Te leiate isikukoodi oma passist, kui see on välja antud ühes järgmistest riikidest: Brunei, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Malta, Portugal, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Korea ja Taiwan.

     

Teie isikukood võib olla, kuid võib ka mitte olla kirjas teie passis. Kui te pole kindel, kirjutage UNKNOWN (teadmata).

Märkus:
• Isikukood peab sobima teie ESTA taotlemiseks kasutatava passi väljastanud riigiga.
• Kui teie isikukoodi pole passis, võib see olla kirjas mõnel muul isikut tõendaval dokumendil.
• Isikukood võidi teile väljastada teie sünnihetkel või teatud vanuses.
• Pidage meeles, et teie riik võib käesoleval hetkel tegeleda isikukoodide registri digitaliseerimisega.

 

 

„GLOBAL ENTRY“ LIIGE


     

„Global Entry“ liikmelisus on eraldiseisev ning seda pole reisiloa taotlemiseks vaja. Kui te pole liige, valige palun ’Ei’.

 

     

9 tähemärgist koosnev liikmelisuse number on „Global Entry“ kaardi tagaküljel.

 

 

PALUN KINNITAGE VASTUSED JÄRGNEVATELE KOHUSTUSLIKELE KÜSIMUSTELE:


     

TEEMA A: Haigused
• Pehme šanker
• Gonorröa
• Kubemegranuloom
• Leepra, nakkav
• Veneeriline lümfogranuloom
• Süüfilis, nakkavas perioodis
• Aktiivne tuberkuloos

Uimastite tarvitajad ja narkosõltlased
Ameerika Ühendriikide seaduste kohaselt, ei pruugi isikud, kes on määratletud ravimite kuritarvitajateks või narkomaanideks, olla vastuvõetavad.
Täiendava teabe saamiseks, vaadake § 212(a)(1)(A) Immigration and Nationality Act (Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A) ja Code of Federal Regulations'i vastavaid eeskirju.
Rohkem infot siit.

 


     

TEEMA B: Arreteerimine või süüdimõistmine
See küsimus hõlmab moraalselt alatuid kuritegusid – oma olemuselt alatuid või kõlvatuid tegusid, mis on vastuolus tunnustatud moraalieeskirjade ja kohustustega teiste inimeste ees või ühiskonna ees üldiselt. Teatud tegurid, nagu seaduserikkuja vanus või seaduse rikkumise aeg, võivad mõjutada seda, kas sooritatud tegu loetakse immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse põhjal moraalselt alatuks kuriteoks.

 


     

TEEMA C: Narkootikumid
Täiendava teabe saamiseks, vaadake § 212(a)(2) Immigration and Nationality Act (Immigratsiooni- ja kodakondsusseadus) nr 8 U.S.C. § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Immigration and Nationality Act nr 8 U.S.C. § 1101(a)(43) ja Code of Federal Regulations'i vastavaid eeskirju.

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


Töötlemine toimub, palun oodake...